"Onderwijstechnologie inzetten als een hefboom voor onderwijsinnovatie"

Visie, deskundigheid, leermiddelen en infrastructuur vormen daarbij vier belangrijke pijlers.
De taak van de school bestaat eruit om, vertrekkende vanuit een eigen pedagogisch project, samen op zoek te gaan naar het juiste evenwicht tussen deze vier pijlers.

ICT-beleid KOV

Deskundigheid & professionalisering
ICT-nascholingen

Blijvende professionalisering blijft nodig voor iedereen.
De digitale wereld staat niet stil en het onderwijs moet uiteraard mee zijn in dit verhaal. Dagelijks staan we daarbij voor de uitdaging en de taak om een krachtige leeromgeving te creëren die de leerlingen alle mogelijke kansen biedt.
Met onze nascholingen proberen we zo veel als mogelijk handvaten aan te reiken en dit vanuit de schoolpraktijk.

Pedagogische ICT-nascholingen

De digitale wereld staat niet stil en leerkrachten moeten uiteraard mee zijn in dit verhaal. De leerkracht staat daarbij voor de uitdaging en de taak waarbij een krachtige leeromgeving moet gecreëerd worden die de leerlingen alle mogelijke kansen biedt. Met onze nascholingen proberen we zo veel als mogelijk handvaten vanuit de praktijk aan te reiken. Om de deskundigheid van het onderwijzend personeel te bevorderen is differentiatie nodig. Leraren die vertrouwd zijn met de mogelijkheden van digitale middelen zullen ze al veelvuldig gebruiken in hun lespraktijk. Anderen zetten nog maar, mede door corona, de eerste stappen op deze weg.
Blijvende professionalisering blijft weliswaar nodig voor iedereen. Vandaar dat we de focus in ons aanbod gelegd hebben op: Gemeenschappelijk leerplan ICT, Computationeel denken, Digitale didactiek, voorkennis activeren, instructie, oefenen, evaluatie -feedback, differentiëren, samenwerken & delen, klasmanagement, wiskunde en taal.

 

Technische ICT-nascholingen

De enorme toename van het aantal toestellen, als gevolg van de pedagogische noden en Digisprong, zorgt ervoor dat onze ICT-infrastructuur meer als tevoren moet gewapend worden om "goed innovatief onderwijs" te kunnen faciliteren. Beheersbaarheid, stabiliteit, beveiliging en performantie spelen daarbij een cruciale rol. Vandaar dat we de focus in ons technische ICT-nascholingsaanbod gelegd hebben op: MDM-oplossingen, Cybersecurity, Netwerkbeheer, Automatisatie & scripting en Cloudservices.
Tijdens onze nascholingen proberen onze lesgever zoveel als mogelijk te werken rond de "best en good practices" die in onze scholen voorkomen. Onze nascholingen bieden je ook de mogelijkheid om te netwerken met andere collega's ICT-coördinatoren. Onze ervaring leert ons dat dit zeer waardevol kan zijn en ook geapprecieerd wordt door vele collega's!
De nascholingen worden fysiek georganiseerd op onze lesplaatsen in Brugge, Gent, Mechelen en Hasselt. Volgt je de nascholingen liever vanop afstand, dan hebben wij ook een aanbod dat online zal doorgaan. Voor de virtuele omgevingen maken we voortaan gebruik van de mogelijkheden van Azure Labs.

 

Nascholing op maat

Alle nascholingen uit ons aanbod kunnen ook binnen je school of scholengemeenschap doorgaan. We kunnen daarbij nascholing uitwerken op maat van de noden van de school. Dit kan nuttig zijn voor een pedagogische studiedag, of als er binnen je school een aantal leerkrachten geïnteresseerd zijn om dezelfde module te volgen. Nood aan een ICT-nascholing op maat?

Contacteer ons via nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen